Schaktning Göteborg

Schaktningsarbeten

Schaktning i göteborg, KG’s Gräv har en gedigen erfarenhet inom schaktning i Göteborg med omnejd i 40 år. Redan vid 16 års ålder arbetade Kent Gustaffson som reparatör av grävmaskiner. Vid 19 års ålder började han köra grävmaskiner och i början på 80-talet var han en av de första att köra minigrävare. Han har bl.a. kört grävmaskin för VA-verket och har under sina år grävt en och annan schakt i Göteborg.
De nuvarande huvudsakliga arbetsområdena är för närvarande dränering av fastigheter något som KG’s Gräv specialiserat sig på sedan 1986. KG’s Gräv utför schaktning i Göteborg exempelvis byte av brunnar, vatten och avlopp, utbyggnader, betongtrappor samt garageuppfarter mm.
 Vid schaktningsjobb i Göteborg har vi tillgång till grävmaskin, dumper och lastbilar.

Schaktning och byte av brunn.

När vi på KG’s Gräv utför schaktningsarbeten t.ex. vatten och avlopp samt utbyggnader, är behovet stort av en ny brunn. Orsaker kan vara att brunnen är sönder. Materialet på gamla brunnar är ofta keramik eller betong som spricker lätt vid håltagning och inkoppling av rör. De är känsliga för sättningar i marken vilket orsaker sprickor. Därför är det lämpligt att byta brunnen i samband med utförda vatten och avloppsarbeten. Anledningen är att vatten och avlopp oftast ligger nära brunnen. Kostnaden blir också lägre för att maskinen är på plats.
I samband med utbyggnader kan omplacering av brunnen behövas. Vid ev. omplacering av brunnen byts den ut till PVC/PP.

Schaktning och utbyggnader

Vi utför schaktningsarbeten. Schaktningarbeten innefattar som förberedelse för utbyggnader, carport, garageuppfarter och betong trappor. Då gräver vi ur ytan, dränerar, lägger nya dagvattens rör, om det behövs. Ersätter materialet och kör bort överblivna schaktmassor.

Planering av tomt

KG’s gräv utför inga större planeringar av tomter däremot gör vi mindre korrigeringar av markytan i samband med dränering.
 Vid behov omfördelas massorna för att uppnå rätt lutning från huset. Även flytt av diverse buskar, plattor, flisar gångar och rivning av t ex. betongtrappor erbjuds.

Vatten och avlopp i Samband med Schaktning

KG’s gräv utför även byte av avloppsledningar och vattenledningar. Ett arbete som går att göra i samband med dränering. Även här erbjuder vi fast pris. vi byter stamledningar från husväggen fram till servisledningar i gatan.