Avlopp & vatten

Avlopp & vatten

Vi byter stamledningar och brunn från husgrund ut till gatan. Med bakgrund som maskinist på Va-Verket har KG’s Gräv erfarenheten och kunskapen för att utföra denna typen av arbeten. Alla ledningar byts ut till plast och alltid i samråd med kommunen när vi kopplar på servisledningen ute i gatan. Vi håller alltid kunden underrättad under arbetets gång. Vi försöker alltid separera dagvatten och spilla alternativt förbereda ut till tomtgräns för eventuellt seprareing av ledningar i framtiden