Schaktning

Över 40 års erfarenhet

Schaktning

KG’s Gräv har en gedigen erfarenhet inom schaktning i Göteborg med omnejd i 40 år. Redan vid 16 års ålder arbetade Kent Gustaffson som reparatör av grävmaskiner. Vid 19 års ålder började han köra grävmaskiner och i början på 80-talet var han en av de första att köra minigrävare. Han har bl.a. kört grävmaskin för VA-verket och har under sina år grävt en och annan schakt i Göteborg.
 De nuvarande huvudsakliga arbetsområdena är för närvarande dränering av fastigheter, något som KG’s Gräv specialiserat sig på sedan 1986. KG’s Gräv utför schaktning i Göteborg, exempelvis byte av brunnar, vatten och avlopp, utbyggnader, betongtrappor samt garageuppfarter m.m.
 Vid schaktningsjobb i Göteborg har vi tillgång till grävmaskin, dumper och lastbilar.